سرما گستر ویرا

متقاضیان حقوقی :

نام شرکت : شماره ثبت :
کد اقتصادی : شماره پروانه بهره برداری :
مدیریت عامل : نوع فعالیت:
وب سایت شرکت :
آدرس دفتر مرکزی :
استان شهرستان
کدپستی ده رقمی
شماره تلفن دفتر مرکزی همراه با کد : فکس :
نوع محل : مدت قرارداد اجاره :
آدرس دفتر کارخانه :
استان شهرستان
کدپستی ده رقمی
شماره تلفن کارخانه همراه با کد : فکس :
نوع محل : مدت قرارداد اجاره :
نام و نام ‌‌خانوادگی درخواست کننده : سمت درخواست کننده :
شماره تماس درخواست کننده : ایمیل درخواست کننده:

متقاضیان حقیقی :

نام و نام خانوادگی : نام پدر:
کد ملی : کد اقتصادی :
شماره جواز کسب : نوع فعالیت :
وب سایت :
آدرس دفتر مرکزی :
استان شهرستان
کدپستی ده رقمی
شماره تلفن دفتر مرکزی همراه با کد : فکس :
نوع محل : مدت قرارداد اجاره :
آدرس دفتر کسب :
استان شهرستان
کدپستی ده رقمی
شماره تلفن محل کسب همراه با کد : فکس :
نوع محل : مدت قرارداد اجاره :
نام و نام ‌‌خانوادگی درخواست کننده : سمت درخواست کننده :
شماره تماس درخواست کننده : ایمیل درخواست کننده:
آیا متقاضی سابقه فروش/ارائه خدمات سیستم های برودتی حمل و نقل را دارد:
برند های سیستم های برودتی :سرما گستر ویرا

ارتباط با ما
نشانی: ایران - تهران - کیلومتر 35 اتوبان تهران،قم - شهرک صنعتی شمس آباد - بلوار نگارستان - خیابان آذر - پلاک337 - سیستم های برودتی حمل و نقل امگا
تلفن:   56231002 - 021
فکس: 56233845 - 021