سرما گستر ویرا

دفتر مرکزی

نشانی : ایران - تهران - کیلومتر 35 اتوبان تهران - قم، شهرک صنعتی شمس آباد ، بلوار نگارستان، خیابان آذر، پلاک337، سیستم های برودتی حمل و نقل امگا

تلفن:

56231002

21

0098

56231004

21

0098

فکس:

56233845

21

0098

سایت:

www.omegice.com

پست الكترونيك:

info@omegice.com

saeed.foroumand@yahoo.com

پرسنل شرکت : :: ثبت نشده است ::

 

سرما گستر ویرا

ارتباط با ما
نشانی: ایران - تهران - کیلومتر 35 اتوبان تهران،قم - شهرک صنعتی شمس آباد - بلوار نگارستان - خیابان آذر - پلاک337 - سیستم های برودتی حمل و نقل امگا
تلفن:   56231002 - 021
فکس: 56233845 - 021